U/I – linky

V spoločnosti OMS aplikujeme princíp štíhlej výroby. Táto koncepcia zahŕňa i efektívne usporiadanie výrobných pracovísk. Pri montáži svietidiel preto využívame pracoviská usporiadané do tvaru U a do tvaru I (I-linky pre montáž dlhých a obdĺžnikových svietidiel; U-linky pre montáž štvorcových svietidiel). Táto konfigurácia zodpovedá zásadám ergonómie a zároveň zvyšuje efektivitu práce. Princíp štíhlej výroby prispieva k nižšej chybovosti, skracuje čakacie doby pre materiály z predchádzajúcich operácií a minimalizuje počet rozpracovaných dielov na výrobnej linke. Ergonomické a prehľadné usporiadanie liniek nám navyše umožňuje sledovať ich výkonnosť a flexibilne reagovať na požiadavky zákazníka.