Zapájacie roboty

Na elektroinštalačné operácie používame zapájací robot KAWASAKI, ktorý dokáže presne uložiť a následne aj zapojiť všetky elektrokomponenty svietidla. Jeho softvérové vybavenie umožňuje rýchle pretypovanie. Zapájací robot skracuje čas potrebný na výrobu svietidla, zvyšujú efektívnosť výroby a vytvára podmienky pre používanie štandardizovaných komponentov. To sa premieta do zníženia nákladov v masovej produkcii, pričom požadovaná kvalita produktov zostáva zachovaná.