Automatické spracovanie plechových korpusov

At OMS, we use production lines by SALVAGNINI, which serve as an automated centre for the production of sheet metal luminaire housings. The production line comprises two separate parts interlinked with conveyors that communicate with each other over a network.

 

 

V našej spoločnosti využívame 3 výrobné linky od firmy Salvagnini, využívané ako automatizované centrum na spracovanie plechových korpusov. Výrobné linky Salvagnini pozostávajú z dvoch samostatných častí previazaných dopravníkmi na komponenty a komunikujú spolu prepojením po sieti. Rezacie centrum so 60-timi reznými nástrojmi, integrovanými priamo v rezacej hlave, nareže korpus do požadovaného tvaru. Takto opracovaný korpus sa posunie do ohýbacieho centra, kde dostane požadovanú geometriu. Následne prechádza úpravou v podobe bodového alebo laserového zvárania (okrem svietidiel značky UNOLUX).

 

 

Výrobné linky Salvagnini majú výrobnú kapacitu cca 250 ton plechu za mesiac a kladú mimoriadne nízke nároky na personálnu kapacitu (1 operátor, ktorý kontroluje výrobný proces). Linky pracujú automaticky na základe prenosu CAD dát z centra vývoja a výskumu. Automatizované centrá využívame pre masovú produkciu, ako aj pri výrobe riešení na mieru, podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Jednoduchá programovateľnosť technológie nám umožňuje flexibilne reagovať na akékoľvek zákaznícke požiadavky.