Laserové zváranie

OMS uses laser welding technology implemented by two world-renowned companies. TRUMPF provided a solid-state crystal YAG laser with a 1 kW power rating and KUKA installed a complementary six-axis HRC welding robot and positioning workbench with two workstations and pneumatic fastening. This configuration enables us to weld in an uninterrupted cycle – the robot welds in one workplace, while the operator positions a new part in another workplace.

Pri laserovom zváraní používame technológiu renomovaných značiek TRUMPF (pevnokryštalický YAG laser s výkonom 1kW) a KUKA (6-osý zvárací robot HRC, polohovací stôl s dvoma pracovnými stanicami a pneumatickým upínaním dielu). Táto zostava nám umožňuje zvárať v nepretržitom cykle. Kým robot na jednom pracovnom mieste zvára, na druhom operátor polohuje nový diel. Na rozdiel od štandardnej technológie zvárania MIG/TIG, dokážeme s touto technológiou dosiahnuť neporovnateľne vyššiu kvalitu zvaru a povrchovej úpravy zváraného dielu. Pri spracovávaní plechu s hrúbkou 0.6 mm sú výhody tohto typu zvárania viditeľné tak, v oblasti kvality ako aj kvantity. Kovový korpus svietidla CLASSIC ASN dokážeme vyrobiť v priemere za 2,5 minúty. Korpus si už nevyžaduje úpravu brúsením, je pripravený na ďalšiu povrchovú úpravu. Vzhľadom na to, že laserové lúče predstavujú vysoké riziko poškodenia zraku, odohráva sa celý proces zvárania v uzavretom priestore. Laserový lúč sa privádza do 6-osého robota optickým káblom priamo na zváraciu hlavicu so šošovkovou fokusáciou, vďaka ktorej docielime požadované zameranie.